Επικαιρότητα

Διαβουλεύσεις

Επικαιρότητα


Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας η οποία αποτελεί τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου στον οικισμό Γουρνών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας η οποία αποτελεί τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου στον οικισμό Γουρνών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

06/02/2024 11:37
Διαβούλευση για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ανωπόλεως εντός του οικισμού Κοκκίνη Χάνι στα πλαίσια του έργου: «Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης σε σχάρες ομβρίων υδάτων και σε φρεάτια αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»

Διαβούλευση για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ανωπόλεως εντός του οικισμού Κοκκίνη Χάνι στα πλαίσια του έργου: «Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης σε σχάρες ομβρίων υδάτων και σε φρεάτια αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»

21/09/2023 11:24
Διαβούλευση για την «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Διαβούλευση για την «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

08/08/2023 14:16
Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λ. Χερσονήσου, η οποία αποτελεί τμήμα της ΠΕΟ 90 στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λ. Χερσονήσου, η οποία αποτελεί τμήμα της ΠΕΟ 90 στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

09/01/2023 11:29
Διαβούλευση επί προτεινόμενων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή Ανισσαρά - Σαραντάρι Λιμένα Χερσονήσου

Διαβούλευση επί προτεινόμενων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή Ανισσαρά - Σαραντάρι Λιμένα Χερσονήσου

09/11/2022 14:31
Διαβούλευση επί προτεινόμενων  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ξυλούρη της Κοινότητας Λιμένα. Χερσονήσου.

Διαβούλευση επί προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ξυλούρη της Κοινότητας Λιμένα. Χερσονήσου.

20/10/2022 13:17
Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)

Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)

02/09/2022 11:20
Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ. Χερσονήσου».

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ. Χερσονήσου».

22/12/2021 14:41
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟY ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟY ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

21/05/2021 14:02
Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

28/12/2020 12:08
Δημόσια Διαβούλευση της Α Φάσης του ΕΠ 2019-2023 του Δήμου Χερσονήσου

Δημόσια Διαβούλευση της Α Φάσης του ΕΠ 2019-2023 του Δήμου Χερσονήσου

09/11/2020 11:04
Σχέδιο κανονισμού άρδευσης  προς διαβούλευση

Σχέδιο κανονισμού άρδευσης προς διαβούλευση

31/08/2020 13:41