Επικαιρότητα

Διαβουλεύσεις

Επικαιρότητα


Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)

Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)

02/09/2022 11:20
Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ. Χερσονήσου».

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ. Χερσονήσου».

22/12/2021 14:41
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟY ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟY ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

21/05/2021 14:02
Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

28/12/2020 12:08
Δημόσια Διαβούλευση της Α Φάσης του ΕΠ 2019-2023 του Δήμου Χερσονήσου

Δημόσια Διαβούλευση της Α Φάσης του ΕΠ 2019-2023 του Δήμου Χερσονήσου

09/11/2020 11:04
Σχέδιο κανονισμού άρδευσης  προς διαβούλευση

Σχέδιο κανονισμού άρδευσης προς διαβούλευση

31/08/2020 13:41
Παράταση Χρονικής Διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.)

Παράταση Χρονικής Διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.)

07/08/2020 15:13
Διαβούλευση για τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια».

Διαβούλευση για τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια».

02/01/2020 11:16
Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

28/11/2019 14:26
Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποκλεισμού της Άνω Διάβασης 5 (ΑΔ5) Γουβών στα πλαίσια του έργου: «Γούρνες – Χερσόνησος».

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποκλεισμού της Άνω Διάβασης 5 (ΑΔ5) Γουβών στα πλαίσια του έργου: «Γούρνες – Χερσόνησος».

02/08/2019 12:06
Διαβούλευση για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της περιοχής του κόμβου Γουβών στα πλαίσια του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος».

Διαβούλευση για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της περιοχής του κόμβου Γουβών στα πλαίσια του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος».

01/08/2019 12:18
Πρόσκληση σε 3η διαβούλευση για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής

Πρόσκληση σε 3η διαβούλευση για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής

20/12/2018 12:14