Επικαιρότητα

Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

05/06/2020 15:18
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

03/10/2012 11:44
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Λ. Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Λ. Χερσονήσου

27/08/2012 14:41
Επιστολή Διαμαρτυρίας

Επιστολή Διαμαρτυρίας

20/08/2012 12:08
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

25/06/2012 10:36
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

16/05/2012 13:46
Περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης, για την παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Γιαμπουδάκη 7 (πρώην ΔΕΥΑΧ) της Δημοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου

Περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης, για την παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Γιαμπουδάκη 7 (πρώην ΔΕΥΑΧ) της Δημοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου

09/05/2012 11:00
Περί ορισμού θέσεων και έκτασης βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου, και τη διατύπωση γνώμης για τον τρόπο διάθεσής τους

Περί ορισμού θέσεων και έκτασης βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου, και τη διατύπωση γνώμης για τον τρόπο διάθεσής τους

26/04/2012 10:59
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

26/04/2012 10:56
Λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας Ζωήλατου οχήματος

Λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας Ζωήλατου οχήματος

05/04/2012 09:26
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

27/03/2012 12:58
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

16/03/2012 15:15