Επιχείρηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επιχείρηση


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

22/06/2023 11:13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

19/06/2023 13:45
ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 'ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 27001 ΚΑΙ ISO 27701 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ'

ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 'ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 27001 ΚΑΙ ISO 27701 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ'

15/06/2023 21:41
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (ΗΜ) εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμό, Βελτίωση της Διαχείρισης Ενέργειας και Αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ»

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (ΗΜ) εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμό, Βελτίωση της Διαχείρισης Ενέργειας και Αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ»

08/06/2023 09:39
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ( ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ) ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ( ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ) ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

30/05/2023 11:13
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ»

26/05/2023 10:05
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ 2023- 2024»

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ 2023- 2024»

22/05/2023 14:54
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Προμήθεια τροφίμων, φρούτων, λαχανικών, κατεψυγμένων, κρεάτων, άρτου για:  Α) το  Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  Β) την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια τροφίμων, φρούτων, λαχανικών, κατεψυγμένων, κρεάτων, άρτου για: Α) το Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Β) την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

17/05/2023 17:25
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

08/05/2023 08:26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ.261 Ν.3463/06.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ.261 Ν.3463/06.

03/05/2023 11:11
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

06/04/2023 12:10
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2022-2023

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2022-2023

05/04/2023 14:26