Επιχείρηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επιχείρηση


Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την Προµήθεια καυσίµων

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την Προµήθεια καυσίµων

16/07/2020 14:43
Προμήθεια τοποθέτηση και λειτουργία συστημάτων γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων

Προμήθεια τοποθέτηση και λειτουργία συστημάτων γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων

14/07/2020 15:14
Ανακοίνωση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΧΟΥ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ»

Ανακοίνωση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΧΟΥ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ»

10/07/2020 12:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 'Προμήθεια στολών της Δημοτικής Αστυνομίας'

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 'Προμήθεια στολών της Δημοτικής Αστυνομίας'

08/07/2020 14:57
ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2020 (01 Ιουλίου – 31 Ιουλίου) και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 92657.1»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2020 (01 Ιουλίου – 31 Ιουλίου) και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 92657.1»

30/06/2020 13:51
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

26/06/2020 14:23
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ'

26/06/2020 14:04
Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ - COVID - 19

Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ - COVID - 19

24/06/2020 14:53
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 'Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Γουβών'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 'Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Γουβών'

24/06/2020 14:34
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2020-2021»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2020-2021»

18/06/2020 14:05
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

17/06/2020 11:25
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2020 (Ιουλίου – Σεπτέμβριος)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2020 (Ιουλίου – Σεπτέμβριος)»

16/06/2020 13:02