Επιχείρηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επιχείρηση


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

17/06/2021 08:06
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα «Αντικατάσταση κουφωμάτων στον Παιδικό Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου ΝΠΔΔ Χερσονήσου»

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα «Αντικατάσταση κουφωμάτων στον Παιδικό Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου ΝΠΔΔ Χερσονήσου»

15/06/2021 10:28
Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Ανάληψης του Δήμου Χερσονήσου

Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Ανάληψης του Δήμου Χερσονήσου

10/06/2021 15:08
Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

10/06/2021 15:02
Διενέργεια συνωπτικου διαγωνισμού με τίτλο: 'Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο αρ.απόφ.201.6/2020)'

Διενέργεια συνωπτικου διαγωνισμού με τίτλο: 'Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Χερσονήσου (Πράσινο Ταμείο αρ.απόφ.201.6/2020)'

31/05/2021 15:21
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

31/05/2021 15:17
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Χερσονήσου

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Χερσονήσου

28/05/2021 13:50
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου & Διευκρινίσεις

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου & Διευκρινίσεις

27/05/2021 08:44
Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

13/05/2021 13:55
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2021

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2021

13/05/2021 13:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας», στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της παρ. 2γ του άρθρου 32 & 32Α του ν. 4412/2016.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Βελτίωση προσβασιμότητας και αποκαταστάσεις οδών ΔΕ Μαλίων λόγω θεομηνίας», στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της παρ. 2γ του άρθρου 32 & 32Α του ν. 4412/2016.

20/04/2021 15:04
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

26/03/2021 12:27