main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

copyright © Δήμος Χερσονήσου