main img main img main img main img main img main img main img main img

Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος JESSICA

Ο Δήμος Χερσονήσου υπέβαλλε στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (πρόγραμμα JESSICA) δύο προτάσεις για χρηματοδότηση.

 

Δείτε εδώ τα Τεχνικά Δελτία για τα προτεινόμενα έργα:

copyright © Δήμος Χερσονήσου