ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι,

η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης

σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς του νομού Ηρακλείου,

τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης

και τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO

Νομού Ηρακλείου, δημιούργησαν το

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ»

το οποίο θα υποβοηθά μαθησιακά αδύναμους και άπορους μαθητές

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

είτε στα μαθήματα του σχολείου τους είτε για εκμάθηση ξένων γλωσσών.

 

  • - Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να παραλάβουν και να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χερσονήσου (Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Λιμ. Χερσονήσου – ισόγειο/γραφείο 11, τηλ: 2897340034). [οι αιτήσεις υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου: www.hersonisos.gr ]
  • - Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ξένων γλωσσών μπορούν να κατατεθούν μέχρι και 15 Μαΐου (για συμμετοχή σε θερινά τμήματα).

 

Εκ μέρους του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής
Ελίζα Ιατράκη, ΤΕ2 Κοιν. Λειτουργών