Οι παρακάτω κατά περίπτωση αιτήσεις είναι διαθέσιμες μόνο για εκτύπωση.

Παρακαλείστε, για την ορθή διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ,να επιλέξετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει, να την συμπληρώσετε ΠΛΗΡΩΣ και να επισυνάψετε σε απλά φωτοαντίγραφα ΟΛΑ τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται απευθείας στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Ώρες εξυπηρέτησης του κοινού με το γραφείο ΤΑΠ     09:00 πμ -12:30 μμ

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το γραφείο ΤΑΠ :2813-404609

Email επικοινωνίας:tap@hersonisos.gr