Ο Λιμένας Χερσονήσου κατά την Ρωμαϊκή Εποχή

 

Η ρωμαϊκή κατάκτηση της Κρήτης έφερε μια περίοδο ειρήνης, τερματίζοντας τους εμφύλιους πολέμους ανάμεσα στις ισχυρές πόλεις- κράτη και επιτρέποντας σε πολλές από αυτές να φτάσουν σε μεγάλη ακμή. Η Λύττος, που άκμασε την περίοδο του Τραϊανού και του Αδριανού, γρήγορα υποσκελίστηκε από τη Χερσόνησο λόγω της προνομιακής θέσης της δεύτερης.

 

Τα σημαντικότερα μνημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα παρακάτω:

 

  1. Το Θέατρο
  2. Ο Λιμένας
  3. Το υδραγωγείο
  4. Λουτρικά συγκροτήματα
  5. Πολεοδομικός ιστός