Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης

Πράξη: «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης»

 

Κωδικός ΟΠΣ 5000421 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

 

 

Περιγραφή πράξης:

 

Η πράξη με τίτλο «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης» έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, μετά τη σχετική υπογραφή σύμβασης για το πρώτο υποέργο, μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και της αναδόχου εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.».

 

Το υποέργο αυτό αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου για το δωδεκαθέσιο δημοτικό σχολείο και το διθέσιο Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι, στην τοποθεσία «Κοψάς» της Δημοτικής Κοινότητας Ανωπόλης. Στόχος της πράξης είναι η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δύο παραπάνω σχολείων και η συνολική του δυναμικότητα θα είναι 350 μαθητές.

 

Στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα τεσσάρων κτιρίων συνολικού εμβαδού 4.200 τ.μ. δομημένου χώρου, περιλαμβάνονται εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικών επιστημών, πληροφορικής και ξένων γλωσσών, αίθουσα αισθητικής αγωγής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με σκηνή και αποδυτήρια, κυλικείο, χώρος φαγητού, κουζίνα, γραφεία διδασκόντων, βιβλιοθήκη, μικρό ιατρείο, δύο ανοιχτά γήπεδα, καθώς και όλοι οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι. Επίσης, θα υπάρχει υπόγειος χώρος στάθμευσης. Ο προαύλιος χώρος διαμορφώνεται σε επίπεδα με χωριστούς χώρους για τα παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου με παρτέρια, βρύσες, σκίαστρα, περιμετρική φύτευση και ελεύθερους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι και για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τη μελέτη προσβασιμότητας. Για το λόγο αυτό υπάρχουν και δύο ανελκυστήρες (ένας για το δημοτικό και ένα για το νηπιαγωγείο) και ειδικοί χώροι υγιεινής.

 

Τόσο ο σχεδιασμός του συγκροτήματος, όσο και οι επιλογές των υλικών και των διαφόρων στοιχείων του έγιναν με γνώμονα την καλή υγεία και άνεση των χρηστών. Επιπλέον, οι σχεδιαστικές επιλογές σε όλα τα επίπεδα, τόσο οι λειτουργικές όσο και οι μορφολογικές, είχαν κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, την προστασία του μικροκλίματος της περιοχής και το σεβασμό της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

 

Όσον αφορά την εγκατάσταση θέρμανσης – κλιματισμού αυτή σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς την χρησιμοποίηση υγρών καυσίμων. Για τη θέρμανση χρησιμοποιούνται αντλίες θερμότητας σε συνδυασμό με μονάδες στοιχείου - ανεμιστήρα, ενώ στο κτίριο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του εστιατόριου χρησιμοποιούνται 2 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες σε συνδυασμό με τις αντλίες θερμότητας Σε όλους τους χώρους υπάρχει σύστημα τεχνητού εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας που πληροί τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Στο φωτισμό χρησιμοποιούνται εξ’ ολοκλήρου φωτιστικά τύπου LED με σκοπό τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης. Τέλος, εκτός των συμβατικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπως τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, δομημένης καλωδίωσης και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου σε πάνω από 500 σημεία των εγκαταστάσεων του κτιρίου (Building Management System). Ενδεικτικά αναφέρουμε τη ρύθμιση των κινούμενων περσίδων στα ανοίγματα, την χρήση τοπικών χειριστηρίων για την θέρμανση – κλιματισμό, την χρήση αισθητήρων CO2, τη ρύθμιση του τεχνητού φωτισμού ανάλογα με τον εξωτερικό φωτισμό κλπ. Στόχος του σχεδιασμού αυτού του συστήματος το οποίο είναι επεκτάσιμο είναι το κτίριο να μπορέσει μελλοντικά με την προσθήκη και άλλων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας (χρήση γεωθερμίας και συνδυασμός με τις υφιστάμενες Α.Θ., τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες κλπ.) να δύναται να χαρακτηριστεί ως κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (Zero Energy Building).

 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 8.200.000,00 ευρώ, καθώς και η προμήθεια του εξοπλισμού όπως και η σύνδεση με τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, συγχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020.

 

Εδώ θα βρείτε την αναρτημένη "Προκήρυξη δημοπράτησης του έργου"

 

 


 

Δελτια Τύπου

02 Ιουνίου 2016   "Ενταξη έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (12θεσιο Δημ. Σχολείο & Νηπ/γείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψά Δ.Κ. Ανώπολης"

 

 

24 Νοεμβρίου 2017 "Ξεκινά η ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στη θέση "Κοψάς" της Δ.Κ. Ανώπολης"

 

 


 

 

Aλμπουμ φωτογραφιών προόδου εργασιών