main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμος Χερσονήσου  ανακοινώνει την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , συνολικά τριάντα δύο (32)  ατόμων εκ των οποίων είκοσι πέντε (25) ατόμων  πλήρους απασχόλησης και επτά (7)  μερικής απασχόλησης, για  τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Παρακάτω δείτε τα άτομα που προσλαμβάνονται μετά και την εξέταση των αντιρρήσεων.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου