ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΟ ΠΕ (1) ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟ ΠΕ (1)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 09/08/2021 ΕΩΣ 20/08/2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ