Ενημέρωση για ιρλανδικές διαβάσεις

Eντυπος οδηγός προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διαθέσιμο στο site της ΓΓΠΠ.