Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

 

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου», πρόκειται να υλοποιηθεί μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών 25ης Μαρτίου, Μίνωος και Γιαμπουδάκη Λιμ. Χερσονήσου.

Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται επί της οδού 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου με αφετηρία τη διασταύρωση αυτής με την οδό Γιαμπουδάκη και έως την οδό Θεοτοκοπούλο. Περιλαμβάνει, επίσης, την οδό  Γιαμπουδάκη σε όλο το μήκος της.

 

Στο διάστημα εκτέλεσης των εργασιών δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων επί του ανωτέρω περιγραφόμενου τμήματος της 25ης Μαρτίου και επί της οδού Γιαμπουδάκη. Για την εξυπηρέτηση στο υπόλοιπο τμήμα της 25ης Μαρτίου (από Μίνωος έως Γιαμπουδάκη) θα γίνει τροποποίηση της κατεύθυνσης επί της 25ης Μαρτίου και θα επιτρέπεται η διεύλεση και στις 2 κατευθύνσεις.

 

Η έναρξη ισχύος της προσωρινής σήμανσης θα είναι από την ημέρα έκδοσης της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η διάρκεια της έως τις 20-03-2021. 

 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Τετάρτη 30-12-2020 και ώρα 12:30 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2813404684 ή στα γραφεία του Δήμου Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Στεφανία Τζαγκαράκη. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2813404650, είτε μέσω mail s.tsagaraki@hersonisos.gr.