Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Τίθεται από σήμερα Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022, σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021).

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς τα προτεινόμενα, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο και αποστέλλοντας το στο e – mail: v.iatroudi@hersonisos.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2897340042 ή στo Δημοτικό Κατάστημα Λιμ.Χερσονήσου (Ελευθερίας 50) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος Βασιλεία Ιατρούδη.

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Παρασκευή 09-09-2022 και ώρα 14:30 μ.μ.