Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Χερσονήσου

         Προκειμένου o Δήμος να προχωρήσει στη διαμόρφωση κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και εν προκειμένω από τον Δήμο Χερσονήσου, που χρησιμοποιούν μουσική ή μουσικά όργανα με αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σε όλους του ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι όλοι εφοδιασμένοι με άδειες λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννομα χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, έως και την Τετάρτη  19-12-2012 και ώρα 12:00 π.μ.. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΧ 2897022977, είτε μέσω email k.filippakis@hersonisos.gr. Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr