ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟY ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τίθεται από σήμερα Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Χερσονήσου.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο και αποστέλλοντας το στο e – mail: v.iatroudi@hersonisos.gr. 

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2897340042 ή στo Δημοτικό Κατάστημα Λιμ.Χερσονήσου (Ελευθερίας 50) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος Βασιλεία Ιατρούδη.

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις ρυθμίσεις, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Παρασκευή 04-06-2021 και ώρα 14:30 μ.μ.