main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΑΜΑΛ ΑΕ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ορθή επανάληψη)

copyright © Δήμος Χερσονήσου