main img main img main img main img main img main img main img main img

11/06/2007, Αποτελέσματα Διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου

 

Τα αποτελέσματα αφορούν τους κλάδους : ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, TE 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, TE17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου