Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος