main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου αγροτικού 4Χ4 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Προμήθεια πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου αγροτικού 4Χ4 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

copyright © Δήμος Χερσονήσου