main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΥΑΧ - Περιληπτική διακήρυξη - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου