ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ"

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ"