ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΔΟΥ ΠΟΔ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταμιών)"

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΔΟΥ ΠΟΔ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταμιών)"