Δημοπρασία του έργου «Διαμόρφωση χώρου δημοτικού πηγαδιού οικισμού Ποταμιών»

Δημοπρασία του έργου «Διαμόρφωση χώρου δημοτικού πηγαδιού οικισμού Ποταμιών»