main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων, για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στέγασης κοινωνικών δομών και συγκεκριμένα Κοινωνικό Ιατρείο, στην περιοχή Κοκκίνι Χάνι και στην περιοχή της Σταλίδας Δήμου Χερσονήσου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου