main img main img main img main img main img main img main img main img

Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης Άνω Βάθειας

 

30/04/2018 ανάρτηση 138/2018 απόφαση ΟΕ

 

Ενημερώθηκε η λίστα των συμμετεχόντων

 

 

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου