Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την αποκατάσταση ζημιών του 1θέσιου νηπιαγωγείου Γουβών που επλήγη από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Δήμο Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την αποκατάσταση ζημιών του 1θέσιου νηπιαγωγείου Γουβών που επλήγη από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Δήμο Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου»