main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη

copyright © Δήμος Χερσονήσου