main img main img main img main img main img main img main img main img

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Προκήρυξης ΣΟΧ 04/2019 ύστερα από ένσταση υποψηφίου και αποδοχής της ενστάσεως του αρμοδίου τμήματος του ΑΣΕΠ για την κατηγορία ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

copyright © Δήμος Χερσονήσου