προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης»