Ασφαλτόστρωση οδού στην Ελιά και οδού Ανώπολης - Καινούριο Χωριό