main img main img main img main img main img main img main img main img

Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015

27/12/2016 αναρτήθηκε η Διακήρυξη

30/12/2016 αναρτήθηκαν τα Τεύχη δημοπράτησης

03/01/2017 αναρτήθηκε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 

Αν έχετε πρόβλημα να ανοίξετε κάποια από τα συνημμένα pdf αρχεία παρακαλούμε κάντε εγκατάσταση την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader της Adobe από https://get.adobe.com/reader/ 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου