Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά τη χρονική περίοδο Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2018