ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διακήρυξη δημοπρασίας παραχώρησης παραλίας και αιγιαλού 2018-2019

 

Στις 11/04/2018 αναρτήθηκε σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ η περίληψη.