Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2018