Δημόσια γνωστοποίηση - Σύμβουλος Πρωτογενή Τομέα, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας