Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ορκωτούς για τον έλεγχο της χρήσης 2019 της ΔΕΥΑ Χερσονήσου