ΔΕΥΑΧ - Περίληψη Ανακοίνωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Περίληψη Ανακοίνωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου