ΔΕΥΑΧ - Προμήθεια 70 συσχετιζόμενων αισθητήρων θορύβου για τον εντοπισμό διαρροών, ενός γεωφόνου και ενός ψηφιακού συσχετιστή διαρροών