ΔΕΥΑΧ - "Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων (οχημάτων – δίκυκλων) και μηχανημάτων (Μ.Ε.-αποφρακτικού) έτους 2018-19"