ΔΕΥΑΧ : ΣΟΧ1/2018 - πλήρωση πέντε (5) θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου