main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΥΑΧ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-19»

παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο:

copyright © Δήμος Χερσονήσου