ΔΕΥΑΧ - περίληψη της ανακοίνωσης (1965/18-04-2018) για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας