ΔΕΥΑΧ - Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για 2μηνη απασχόληση (2 θέσεις).