ΔΕΥΑΧ - Τεχνικός Σύμβουλος Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Γουρνών