Διαγωνισμός ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων του Δήμου Χερσονήσου