Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος στο κτίριο Δημαρχείου στην ΠΑΒΓ»

Ο Δήμος Χερσονήσου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτρολογική

εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος στο κτίριο Δημαρχείου στην ΠΑΒΓ»,

σύμφωνα με την υπ΄αρ. 30/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.379,84 € με ΦΠΑ.