ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024 (ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)»